Menu

 

U susret Svjetskoj Sedmici Dojenja 2012

Ovogodišnja Svjetska Sedmica Dojenja se obilježava temom: „Razumijevanje prošlosti – planiranje budućnosti“. Svjetska Sedmica Dojenja je najveća zajednička kampanja svih organizacija koje rade na promociji i unaprijeđenju dojenja, i obilježava se svake godine u preko 120 zemalja svijeta.

U Europi se ona obilježava u 40 kalendarskoj sedmici, tj. od 01.10. do 07.10.

Nakon 10 godina Globalne Strategije i 20 godina obilježavanja Svjetske Sedmice Dojenja vrijeme je da se djeluje.

Ove godine u centru pažnje stoji desetogodišnjica postojanja „Globalne Strategije za ishranu dojenčadi i male djece“ koju je je u maju 2002 godine izradila Svjetska Zdravstvena Organizacjia i UNICEF. Globalna strategija teži tome da se kroz optimalnu ishranu i stanje uhranjenosti utječe na rast i razvoj, zdravlje i preživljavanje dojenčadi i male djece i isto poboljša u cijelom svijetu. GS se bazira na ljudskom pravu na prikladnu ishranu, i zaključcima WHA za potporu dojenju; Internacionalnom Kodeksu o marketingu zamjena za majčino mlijeko (1981), i pratećom rezulucijom WHA tj. Innocenti-Deklaracijom za zaštitu, unaprijeđenje i potporu dojenju (1990), Inicijativom Bolnica „Prijatelja djece“ (1991), i Svjetskom akcionom planu ishrane (1992).

Globalna Strategija opisuje obaveze i odgovornost vlada, međunarodnih organizacija, proizvođača hrane za dojenčad, stručnih udruženja i obrazovnih institucija iz područja zdravstvene njege i zaštite, nevladinih organizacija i javnih medija pri primjeni i dostizanju ciljeva vezanih za ishranu dojenčadi i male djece. Tako u GS stoji: obrazovanje zdravstvnih radnika mora da sadrži fiziologiju laktacije, isključivo dojenje i nastavak dojenja uz dohranu, dohranu, ishrana u teškim uslovima, ishrana dojenčadi sa zamjenom za majčino mlijeko, kodeks SZO i njegovu prateću rezoluciju i stručnu podršku isključivom dojenju i dojenju uz uvođenje dohrane. Rodilišta trebaju da se certificiraju kao „Bolnice prijatelji djece“ i pridržavaju „Deset Koraka do Uspješnog Dojenja“. Zdravstveno osoblje se treba pridržavati Kodeksa SZO i podržavati nacionalne mjere za stupanje na snagu i praćenje istog, kao i podržavati osnivanje grupa samopomoći i upućivati majke na iste.

Globalna strategija podupire savjete Svjetske Zdravstvene Organizacije: „Isključivo dojenje u prvih 6 mjeseci i nastavak dojenja do dvije godine i nakon toga, sve dok majka i dijete to žele. Počinjući sa 6 mjeseci djetetu se treba dati dohrana od odgovarajućih i lokalno dostupnih namirnica“.

Ciljevi Svjetske sedmice dojenja 2012

  1. Pokazati i prisjetiti se onog što se u zadnjih dvadeset godina uradilo na promociji dojenja i po pitanju ishrane dojenčadi i male djece
  2. Proslaviti dosadašnje uspjehe na državnoj, regionalnoj i svjetskoj razini i pokazati državni rad na svjetskoj razini
  3. Ocijeniti stanje provedbe Globalne strategije za ishranu dojenčadi i male djece
  4. Pozvati na dalje aktivnosti kako bi se premostile još postojeće praznine u primjeni Globalne strategije i programa za promociju dojenja i poboljšanja ishrane dojenčadi i male djece
  5. Privući pozornost javnosti na stanje Globalne strategije te programa za promociju dojenja i na ishranu dojenčadi i male djece
  6. Nacionalne programe unaprijeđenja dojenja prezentirati u globalnom kontekstu 

Kako bismo i zašto trebali pratiti stanje provođenja Globalne strategije?

U toku 2004 i 2005 godine Međunarodna mreža akcije za dječiju hranu, jedan od ključnih partnera Svjetskog saveza za promociju dojenja (WABA), pokrenula je Svjetsku inicijativu za dojenje za praćenje i procjenu i nadzor provođenja  Globalne strategije. Prema UNICEF-ovom izvještaju o stanju djece u svijetu iz 2011 godine, 136,7 miliona djece rodi se godišnje u svijetu, a samo je 32,6% njih isključivo dojeno u prvih šest mjeseci života. Prema procjeni 40 zemalja Svjetske inicijative za dojenje, većina od tih 40 zemalja nema učinkovitu politiku prehrane dojenčadi i male djece sa odgovarajućim proračunom za provođenje. SZO smatra da godišnje umire 1,5 miliona djece, zbog toga što nisu dojena. Po zaključku Svjetske inicijative za dojenje 40 zemalja, većina tih zemalja nemaju efektivne smjernice za ishranu dojenčadi i male djece, niti prilagođen budžet za primjenu istih. Da bi se povećala stopa dojene djece važno je donijeti programe i smjernice i u skladu s njima poduzimati određene mjere.

Centar “Fenix” će u srijedu, 03.10.2012 godine od 13 h zajedno sa trudnicama i majkama dojiljama obilježiti Svjetsku Sedmicu Dojenja. Pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se pridruže i budu dio promocije i zaštite dojenja u našem gradu.

 

 

VAŽNO UPOZORENJE: Financijsko unaprijeđenje, sponzoriranje
WABA ne akceptira sponzoniranje od bilo kojeg oblika firmi, koje proizvode:
produkte zamjene za majčino mlijeko, kašice, flaše, dude i ostalo.
WABA  podržava sve učesnice svjetske sedmice dojenja, da respektuju i pridruže se ovom etičnom stavu.
Materijali koji pripadaju WABA ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe poslovnih interesa povezanih sa proizvodnjom ili prodajom produkta zamjene za majčino mlijeko; kašica, pumpica za mlijeko i sl.
Učesnice svjetske sedmice dojenja, koje koriste cjelokupan ili pojedinačan materijal WABA, trebaju naglasiti porijeklo istih, tako što upotrijebe logo WABA. Molimo vas pošaljite kopiju svih prevoda i prilagođavanja od WABA-materijala na Sekretarijat WABE. Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..