Menu

 

O nama

Nevladina organizacija «Fenix», Centar za majku i dijete u Sanskom Mostu, nastala je neposredno poslije rata u BiH, kao produkt želje za novom, obnovljenom Bosnom i Hercegovinom.
Vizija Fenix-a je sveobuhvatna podrška trudnicama i mladim porodicama, sa humanim pristupom ženi i pravom na informirani odabir, te socijalna pravda i jednaka dostupnost socijalnoj zaštiti za sve, a posebno za stare i bolesne osobe.

Naša misija
Podrška ženama i muškarcima u prelaznim, izazovnim fazama života, koje su isprepletene osjećajima sreće, zadovoljstva, ali i tuge, krize i bola!

Mi se zalažemo:
- da zdravstveni sistem poštuje potrebe žena i njihovih porodica
- da svaka žena bude subjekt u porodiljstvu i da to lako može ostvariti
- da djeca na svijet dolaze u prijateljskom okruženju
- da roditelji mogu računati na podršku pri kreativnom i dubokom doživljaju njihovog materinstva / očinstva
- da su žene svjesne svojih prava i da zahtijevaju njihovo poštivanje
- da bolnice i domovi zdravlja informiraju javnost o svom radu i rezultatima rada
- da se jača svjesnost važnosti poziva babice, kao najbolje i najefikasnije potpore ženama tokom materinstva
- da se provodi medicina bazirana na dokazima
 
U ovom kontekstu se vidi Centar „Fenix“, koji podržava žene i muškarce na putu postanka roditeljstva do samog roditeljstva. Ovu podršku izražavamo, kako direktno kroz ponudu različitih kurseva, stručnog savjetovanja, seminara, informativnih večeri, kućnih posjeta i podrške nakon poroda, biblioteku i mnogo šta drugo, ali i indirektno, radeći sa zdravstvenim radnicima širom BiH i zalažući se za interese roditelja gdje god je to potrebno.

Na lokalnom nivou smo organizirali savjetovalište koje zastupa koncept u kojem je porodica u centru, neovisan i kritičan prema postojećem sistemu. U centru našeg rada stoji jačanje roditeljske sposobnosti sa promoviranjem sveobuhvatnog porodiljstva, koje će biti prilagođeno potrebama žena.

Danas je naše savjetovalište značajan dio psihosocijalne podrške roditeljima u Sanskom Mostu. Osim toga, sa svojim prema ženama i porodicama orjentiranom konceptu, igra važnu podsticajnu ulogu u profesionalnim krugovima i služi kao model projekt u drugim dijelovima BiH.