Menu

 

U Centru "Fenix" edukacija babica i medicinskih sestara: "Voditeljica pripreme za porod i podrška tokom poroda i dojenja"

Danas 05.12.2016. godine je u Centru "Fenix" je počeo seminar za babice i medicinske sestre pod nazivom  "Voditeljica kursa pripreme za porod i podrška tokom poroda i dojenja", i trajaće sve do petka, 09.12.2016.

Edukacija je dio Fenixovih aktivnosti na području kontiunuiranog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika iz područja trudnoće, poroda, dojenja i materinstva. Organizacija edukacije je rezultat saradnje sa domaćim zdravstvenim institucijama i zajedničke težnje poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Cilj seminara

•    steći znanje o suvremenom pristupu i sveobuhvatnoj podršci trudnicama i porodiljama
•    polaznice seminara su osposobljene da organiziraju i sprovode kurs pripreme za porod i dojenje (škola za trudnice) sa teoretskim i praktičnim osnovama
•    Polaznice su osposobljene primijeniti metode savjetovanja i podrške pri porodu i uspostavi dojenja (položaji pri porodu, disanje, masaže, prvi sati i prvi dani dojenja, položaj i hvat bebe pri dojenju, itd.), te ih uvrstiti u program podrške ženi/porodici u rađaoni, na odjelu ili pri kućnim posjetama

 

Sadržaji

•    Psihološko i socijalno osnovno znanje, komunikacija
•    Priprema trudnica za porod i humano porodiljstvo
•    Tjelesne vježbe u trudnoći
•    Podrška dojenju
•    Moderni pristupi u zdravstvenoj zaštiti žena

U pet dana intenzivnog rada i druženja polaznice će biti spremne da mogu naučeno primijeniti u praksi.

Radosni smo da u Sanskom Mostu možemo ugostiti babice, medicinske sestre i patronažne sestre  iz različitih dijelova BiH: Bolnica Trebinje, Dom zdravlja Tuzla, Klinički centar Banja Luka, te Dom zdravlja Gračanica.

Zahvaljujemo se menadžmentu institucija  i odgovornim osobama koji su prepoznali važnost ove edukacije, te omogućili učešće.  Hvala i sponzoru edukacije: WELEDA / Pharma Maac.

Adisa Hotić

direktorica