Menu

 

Carski rez: Da! Ne! Možda? Proces donošenja odluke

Proces donošenja odluke

Na osnovu medicinskih nalaza, liječnice ponekad  mogu čak i u toku trudnoće dati preporuku za carski rez. Opravdanost potrebe za carskim rezom zove se indikacija. Indikacija se određuje na osnovu rizika  koji prirodni porod može imati na zdravlje majke i djeteta.Taj rizik se može samo procjeniti. Zbog toga se rade različiti pregledi.

Ako u toku trudnoće nalazi pokazuju na povećan rizik pri prirodnom porodu, isto može značiti indikaciju za carski rez.U mnogim slučajevima indikacija nije apsolutna.To znači da je prirodan porod moguć, ali je vjerovatno povezan sa povišenim rizikom komplikacija.U toj teškoj situaciji se moraju prednosti i nedostaci obe mogućnosti dobro izvagati da bi se došlo do prave odluke.U svakom slučaju je želja majke odnosno budućih roditelja od velikog značaja.Oni se moraju nositi s odlukom, pristati na mogući zahvat i prije svega živjeti sa posljedicama. Želja roditelja također ovisi o stručnom savjetu. Jer na prvom  mjestu svi žele da majka i dijete ne pretrpe nikakvu štetu. Roditelji, liječnice i babice trebaju zajedno razmotriti odluku o carskom rezu i razgovarati o prednostima, rizicima, brigama i željama.

Ovo možete uraditi:

 • Razgovarajte sa Vašom liječnicom ili babicom otvoreno o Vašim željama i strahovima  u vezi poroda prirodnim putem ili carskim rezom.
 • Dopustite da Vam se objasni sve što Vam nije jasno i pitajte za alternative.

Interakcija tijela i duše

Trudnoća je povezana sa brojnim tjelesnim i duševnim promjenama. Psihički i tjelesni faktori u toku trudnoće utječu jedni na druge. Nova istraživanja pokazuju da duševno opterećenje i stres u toku trudnoće negativno utječu na proces tjelesnnog prilagođavanja. Opterećenja mogu npr.  kroz oslobađanje hormona stresa podsticati komplikacije. Sadašnja istraživanja pokazuju da se npr. prijevremeni trudovi, povišen krvni pritisak izazvan trudnoćom i zastoj u porodu povezuju sa psihičkim opterećenjima. Ali i obrnuto tjelesni problemi u toku trudnoće mogu izazvati duševno opterećenje.

Pokazalo se da se duševno rasterećenje može suprostaviti tjelesnim poteškoćama. Pri ovome se manje misli na to da se duševna opterećenja trebaju izbjegavati, jer je to teško sprovesti.Čini se da je mnogo važnije, ukoliko se ta opterećenja mogu savladati.

Uspješno savladavanje ličnih opterećavajućih situacija može se vidjeti iz toga što se žene puno bolje osjećaju, te njihovo povjerenje i samopuzdanje raste. Ali i tjelesne reakcije i ponašanje se mijenjaju, tako da se podupire zdravlje u trudnoći.

Ovo možete uraditi :

 • Savladavanje poteškoća se može naučiti. Sjetite se prošlih teških situacija. Kako ste njih prevazišli? Šta Vam je pri tome pomoglo? Šta i ko bi Vam mogao pomoći  u sadašnjoj situaciji?
 • Razgovarajte o opterećenjima sa Vašom doktoricom i babicom. To bi moglo biti važno za procjenu Vašeg stanja, ali i za zajedničko planiranje daljnje potpore.
 • Lično savjetovanje može pomoći da se smanji opterećenje i olakša  njegovo savladavanje.

Klasificiranje informacija

U toku trudnoće nije nimalo lako klasificirati mnoge nove dojmove i informacije. Nerjetko se trudnice osjećaju preopterećeno, u težnji da shvate i procjene informacije koje dobiju od ginekologa i babica.

Npr. može biti teško shvatiti šta jedan određeni nalaz znači za trudnoću i porod.

Nedostaje li ovdje izričito objašnjenje pretraga i nalaza od strane liječnica, žene mogu reagovati sa nesigurnošću i strahom.Tako se može objasniti zašto se trudnice ponekad nakon posjete kod ginekologa osjećaju  zabrinute za svoje zdravlje ili se osjećaju bolesno, iako su provedena samo rutinska ispitivanja/pregledi.

Mnogim trudnicama teško pada procjeniti svoje zdravstveno stanje i svog djeteta. Njima nedostaje osjećaj da je sve u redu. Ovdje savjetovanje može djelovati smirujuće. Također, razgovori sa prijateljima, komšijama ili kolegama mogu Vas zbuniti. Razgovori koji se odnose na loša iskustva, mogu biti opterećavajući za Vas. Razgovor sa liječnicom i babicom pomaže da preispitate i klasificirate nepotpune informacije.

Postoji mnoštvo savjetodavaca, internet stranica i televizijskih emisija o porodu. Informacije koje su tu sadržane, mogu biti vrlo zanimljive za trudnice i njihove partnere. Ponekad, međutim, oni stvaraju zbunjenost, nepotrebne strahove ili je sam sadržaj jednostran. Budući roditelji trebaju biti kritični s dobivenim informacijama, jer nisu sve znanstveno dokazane i generalizirane. Trudnice trebaju slušati svoje osjećaje i tražiti što više informacija, koje podstiču njihovu dobrobit i povjerenje.

Ovo možete uraditi :

 • Tražite da Vam se objasne pretrage i nalazi, ako Vas nešto brine.Vaše je pravo da pitate, dok ne shvatite sve. Razgovarajte ako ste zabrinuti.
 • Pitajte kako se nalazi procjenjuju lično u Vašem slučaju.
 • Ako ne možete klasificirati informacije iz medija ili od Vaših poznanika, pri tome će Vam pomoći Vaša liječnica ili babica. Razgovarajte o Vašim nesigurnostima.
 • Obratite pažnju na to koliko i koje knjige, brošure, web stranice i programe gledate. Uvijek iznova odlučujte o tome koje informacije su vam potrebne i da li će Vam dobro doći.

Procjena rizika

Podaci o rizicima daju izjave o tome koliko su vjerovatne negativne posljedice u nekoj situaciji. Znači, opisane su situacije u kojima se mogu pojaviti negativne posljedice, ali ne moraju. Ti podaci se najčešće iznose u postotcima. Procjena medicinskih rizika je često vrlo složena. Primjer: Jedno načno istraživanje je došlo do rezultata , da je rizik pojave ugroženosti disanja (zastoja disnja) kod novorođenčadi rođene carskim rezom 2 do 4 puta veća nego kod novorođenčadi rođene prirodnim porodom.

U takvim istraživanjima se ispituju slučajevi, broje se i upoređuju, kako bi se mogla izvući određena mogućnost.

Također i kod vaginalnog poroda je moguće da dijete razvije sindrom ugroženosti disanja (zastoja disanja). Ali nakon carskog reza bebe pate od 2 do 4 puta više od toga. Može se zaključiti da svaka beba nakon carskog reza ima od 2 do 4 puta veći rizik od dobijanja upravo tih komplikacija. Procjena vjerovatnosti se može promijeniti, ako daljna znanstvena istraživanja imaju na raspolaganju nove statističke podatke ili metode vrijednovanja. Kod lične procjene rizika, važni su i drugi faktori osim vjerovatnoće. Tako npr. može lično značenje posljedica događaja imati veliki utjecaj na procjenu rizika.“Pravo“ opažanje rizika ne postoji, o procjenama se može raspravljati, jer su one pod utjecajem mnogih faktora.Često podržava Vašu procjenu usporedba dva rizika. Korisno je usporediti rizik vaginalnog poroda i carskog reza. Svaka vrsta poroda može biti povezana sa komplikacijama. Koliko su one vjerovatne, mora se procijeniti u svakom slučaju pojedinačno.

Koliko su ozbiljne različite posljedice za svaku ženu i za svaku porodicu lično, u ovim podacima nije uzeto u obzir, i trebalo bi se prodiskutovati sa liječnicom.

Rizici opisuju moguće negativne posljedice jednog događaja. Svaki događaj može imati negativne, neutralne i pozitivne posljedice. Kod vaginalnog poroda pozitivne posljedice mogu biti  npr. osjećaj sreće, prvi trenuci upoznavanja sa novom porodicom ili uspjeh sa dojenjem. Rasprava rizika ne smije zanemariti ličnu važnost mogućih pozitivnih posljedica. Pored faktora rizika treba se podjednako obratiti pažnja i na faktore očuvanja zdravlja, koji mogu spriječiti komplikacije u trudnoći i u toku poroda. Faktori očuvanja zdravlja su prisutni kod svake žene, ali su različito izraženi. Tako mogu faktori kao npr.:oprezan stav, visoko blagostanje tokom trudnoće, pozitivna iskustva o porodu u prošlosti itd. neutralizirati komplikacije pri porodu.

Ovo možete uraditi :

 • Tražite da Vam se objasne sve pretrage i nalazi. Pitajte ako nešto niste razumjeli.
 • Pitajte za alternative.
 • Pitajte svoju liječnicu kako ona procijenjuje Vaše nalaze, rizik ili komplikacije. Pitajte direktno da li ima razloga za brigu.
 • Pitajte za dobre nalaze i razvoj. U čemu leži Vaša snaga i kako je možete dalje podsticati? 

Želja za carskim rezom

Bez obzira da li postoje medicinski razlozi za carski rez, mogu postojati situacije u kojima trudnice  i njihove porodice imaju  želju da se porode carskim  rezom. Možda je potreba za savjetom posebno tada velika, kada carski rez iz medicinskih razloga nije neophodan. Potencijalne prednosti i rizici carskog reza i vaginalnog poroda trebaju se pažljivo razmotriti. U toj situaciji budući roditelji vjerovatno  najviše žele da budu ozbiljno shvaćeni. Iz tog razloga će se u daljnjim tekstovima obratiti pažnja upravo na ovo.

Strah od poroda

Strah od poroda može biti jedan od razloga zašto se želi carski rez. Strah je ljudski osnovni osjećaj, koji se izražava u situacijama koje se percipiraju kao vrlo opasne. Važna funkcija straha je odbrambeni mehanizam koji izoštrava čula i pri tome pomaže da  pokrene odgovarajuće ponašanje u opasnim situacijama.

Strah od poroda može se može doživjeti od osjećaja strijepnje do doživljavanja panike. On može dotaći razne teme : npr. opasnost od tjelesne i/ili psihološke nedodirljivosti/ranjivosti.

Radi se o egzistencijalnim pitanjima, koja zaslužuju pažnju. Doživjeti strah je veoma realno. On se ne može izgovoriti nekome. On će se uvijek ponovo javiti, jer ima funkciju: upozorenje i zaštitu od opasnosti. Važno je strah priznati. Jer to omogućava da se strah posmatra tačnije i da se radi na njemu. Difuzni osjećaj straha nas može paralizovati i učiniti bespomoćnim. Ali kada znamo tačno čega se plašimo, možemo se lakše nositi s tim.

Usudimo li se znači, prije svega pogledati i istražiti, na čemu se zasniva naš strah, učinili smo već prvi korak. Strah se ne mora pobjediti. On je zdravi dio procesa, za rješavanje nepoznate situacije. Ali čovjek može naučiti kako se nositi sa strahom. Čim trudnice uspiju klasificirati, od čega se tačno plaše, mogu raditi na svom osjećaju. Ako imaju npr. strah od bolova, mogu se u pripremama za porod pozabaviti time, koji smisao ti bolovi imaju. Oni pomažu npr. pri tome, da se žene ali i drugi učesnici brinu samo o procesu poroda, tako da sve drugo postaje sporedno. Također pomažu da se klasificira, šta je tijelu potrebno: pokretljivost, promjena položaja, mir itd. Može biti korisno spoznati funkciju bolova, kako bi se smanjio strah.

Možda postoji prirodan način za smanjenje bolova  u tome da se signaliziranje bolova na vrijeme opazi. Koliko god odgovarajuće reagujemo na ukazane potrebe tijela, time su manji bolovi. Čim strah određuje naše ophođenje sa bolom, može doći do začaranog kruga u kome se međusobno jačaju strah, grč i bol.

Ovo možete uraditi :

 • Prihvatite Vaš strah.
 • Dopustite strahu da djeluje kako bi ga istražili. Čega se tačno bojite? Šta bi bilo najgore da se dogodi? Koje bi posljedice to imalo za Vas, Vašu bebu, Vašu porodicu?
 • Koje mogućnosti imate da se nosite s tim čega se bojite? Kako se možete suprostaviti strahovima? Ko bi Vas i kako mogao pri tome podržati?
 • Razmislite, u kojim situacijama Vam je pomisao na porod posebno ugodna? Koje misli bi Vam mogle pomoći da se porodu radujete?
 • Ne morate kroz to prolaziti sami. Tražite sebi podršku. Razgovarajte sa savjetnicom o Vašim brigama i Vašem strahu. Duševne brige zaslužuju jednaku pažnju kao i tjelesne poteškoće.

Želja za planiranjem

 1. želje za carskim rezom se može odnositi na bolje planiranje jedne operacije. Time se može unaprijed odrediti termin poroda. Također su i određeni uslovi poroda, koji će se održat u operacionoj sali i može se predvidjeti koji tok slijedi. U našem društvu i vremenu smo navikli da možemo planirati. Možemo se informisati ciljano, brzo i sveobuhvatno.

Rijetko se nalazimo u neizvjesnim situacijama. Čovjek je po prirodi predodređen da izbjegava nesigurnosti i sa našim današnjim tehničkim mogućnostima uspijeva nam to odlično. Kad smo suočeni sa nesigurnošću, možemo se osjećati uznemireno. Ne postoje često situacije u našem životu koje su povezane sa neizvjesnošću, kao što je sam porod. Bez obzira na tehničke mogućnosti, ne možemo predvidjeti kada i kako će se porod odvijati. I svaki pokušaj da se interveniše u proces poroda može biti povezan sa posljedicama. Porod stavlja trudnici/ženi i svim učesnicima u zadatak da slijede njegov tok.

Ovo možete uraditi :

 • Razmislite, kako se nosite sa neizvjesnošću  u drugim situacijama. Šta Vam pomaže da prevladate situacije koje se ne mogu isplanirati?
 • Mnogo oko poroda se ipak može planirati: bolnica, pratnja, čuvanje starije djece itd. Možda Vam može biti od pomoći, sve što je moguće isplanirati, da dobro pripremite. Tako možete reducirati neizvjesnosti vezane za momenat i  tok poroda i možda lakše prihvatiti.

Dosadašnje iskustvo

Žene, koje su sa prethodnim porodom imale loše iskustvo, kod slijedeće trudnoće vjerovatno žele da se porode carskim rezom, da im se to iskustvo ne ponovi. U savjetovalištu razgovarajte o Vašem strahu i bojaznima. Razgovor Vam nudi mogućnost da preradite ranije iskustvo. Možete uspijeti da prijašnji događaj posmatrate kao jedinstveni događaj koji je imao svoje uzroke i posljedice, ali koji se odnosio na tadašnju situaciju. Tako se budućim roditeljima može lakše omogućiti da dobiju novu hrabrost i samopouzdanje za slijedeći porod. Slijedeći porod može uvijek pružiti priliku da se stekne pozitivno iskustvo.

Ovo možete uraditi :

 • Pronađite sebi podršku, ako tokom trudnoće primjetite, da prijašnje porođajno iskustvo ne možete zaboraviti.
 • Raspitajte se kod Vašeg porodilišta ili kod Vaše babice, da li postoji mogućnost  da pregledate izvještaj o porodu. Možda Vam to može pomoći, da dobijete odgovore na određena pitanja.
 • Razgovarajte o Vašim brigama sa Vašom liječnicom ili Vašom babicom.

Strah od loše skrbi

Za žene, koje strahuju da tokom poroda neće biti dovoljno dobro zbrinute/njegovane, može biti posebno važno, da se pozabave u trudnoći o uvjetima poroda.Tu može biti npr. interesantno da pogledaju razne ustanove u kojima bi se mogle poroditi. Na informativnim večerima, koja se održavaju u nekim ustanovama, mogu se postavljati pitanja i razgledati prostorije. Često postoji mogućnost, da se već unaprijed razjasne želje i potrebe koje imate vezane za Vaš porod.

Ovo možete uraditi :

 • Istražite Vaše želje i potrebe o porodu: Pod kojim uslovima bi se osjećali posebno ugodno? Šta za Vas znači dobra skrb? Šta ne želite? Pod kojim uslovima se osjećate snažno i osjetite svoje sposobnosti? Šta Vam je potrebno prije i tokom poroda, da bi vjerovali u sebe?
 • Izaberite mjesto poroda, koje Vam daje sigurnost. Razvit ćete osjećaj o tome gdje se posebno ugodno osjećate, šta Vam se dopada i šta Vam odgovara.
 • Dogovarajte se sa osobama, koje će se o Vama skrbiti tokom poroda: Objasnite babicama šta želite, a šta ne. Koje mogućnosti imate da tokom poroda skrenete pažnju na Vaše potrebe? Na koji Vas način tokom poroda može podržati Vaš partner ili neka druga osoba? Možete li razgovarati o Vašim strahovima?

Posljedice seksualnog nasilja na trudnoću i porod

Teško je ustanoviti , koliko je žena u svom životu doživjelo seksualno nasilje. Samo jedan mali dio takvih slučajeva se prijavi i zakonski kazni. Izgleda da je jako velik broj ovih sliučajeva koji se nikad ne otrkiju. Jedno njemačko istraživanje je pokazalo, da otprilike 20% ispitanih žena barem jednom u svom životu su bile izloženo seksualnom nasilju ili je na njima izvršen pokušaj seksualnog nasilja. Vjerovatno je taj broj mnogo veći nego što se pretpostavlja. Do sada je nedovoljno istraženo koje posljedice su mogu dogoditi u  trudnoći i porodu, kod žena koje su u svom životu doživjele seksualno nasilje. Vjerovatno su te posljedice veoma različite. Moguće je, da kod pojedinih žena intenzivno fizičko iskustvo koje su doživjele, kod trudnoće ili poroda vraća sjećanja na traumu. Tjelesni osjećaji i promjene kroz trudnoću mogu biti povezani sa strahom i odbacivanjem. Vjerovatno su trudnice, koje su doživjele seksualno nasilje izložene većem stresu. Čak i rutinski pregledi u trudnoći i u toku poroda mogu tim ženama nanositi bol. Isto tako, strah od poroda i od života sa djetetom kod ovih žena može biti češći i veći. Seksualno nasilje je zločin, za koji je odgovoran samo počinitelj. Žene koje su doživjele seksualno nasilje, pate često i zbog toga što su te pojave još uvijek tabu tema u društvu. Mi te žene želimo ohrabriti, da potraže podršku, kada im teško pada da uživaju u trudnoći ili kad imaju strah od poroda ili od života sa djetetom. Kao što je različito iskustvo tih žena, tako su i različite njihove potrebe.Stoga su lični savjeti i podrška posebno važni.

Ovo možete uraditi :

 • U savjetovalištima za trudnice ili organizacijama i grupama za samopomoć ženama koje su doživjele seksualno nasilje, možete anonimno i besplatno dobiti savjete, što je najbolja podrška za Vas i Vašu bebu.
 • Razgovarajte sa Vašom liječnicom ili Vašom babicom, ako se pri pregledima ne osjećate dobro. Tako možete vjerovatno sami odrediti, kada, kako i ko će Vas pregledati.
 • Ako se bojite poroda, može pomoći da planirate porod sa Vama povjerljivom babicom ili da učite vježbe za opuštanje i smanjenje stresa.
 • Ako razmišljate o carskom rezu, nemojte dopustiti da vas to stavi pod pritisak.
 • Bez obzira kako se odlučite, možda Vam može pomoći, da kod pripreme za porod ili u toku poroda pazite na Vaše samoopredjeljenje, kako bi se suprostavili Vašim iskustvima koja se temelje na seksualnom nasilju.

 Informaciona brošura

Izdavač: Techniker Krankenkasse Njemačka, Landesverband der hessischen Hebammen e.V.

Josefine Remus, dipl.psiholog; Dr.med.Jutta Pliefke, ginekolog, Pro Familia Berlin

Lucia Gacinski, Dipl.pedagog/MPH, Familienzelt Berlin

Ulrike von Haldenwang, babica, Berliner Hebammenverband

2009 god.

Prevod: Centar „Fenix“, Sanski Most, Februar 2013 god.