Menu

 

Ko su IBCLC savjetnice za dojenje?

ibclcfotoSkraćenica IBCLC dolazi iz engleskog jezika „International Board Certified Lactation Consultant“ i znači Međunarodno certificirana savjetnica za dojenje i laktaciju.

IBCLC je najčešće zdravstveni radnik/ca koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenja i koji posjeduje znanje i vještine potrebne za pomoć majkama i njihovoj djeci u vezi sa dojenjem.

IBCLC savjetnice podliježu strogom etičkom kodeksu koji sadržava kako „Etički kodeks za IBCLC“, tako i SZO-Kodeks ili  „Internacionalni kodeks o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko“ i  SZO-rezoluciji.

Da bi neko postao IBCLC mora položiti međunarodni ispit koji se održava jedan put godišnje na isti dan u svim zemljama, na svim kontinentima. Pri prijavi za ispit se mora dokazati veliki broj sati proveden u savjetovanju i podršci dojenju, te dokazati učešće na najmanje 80-satnoj edukaciji o najnovijim saznanjima u vezi sa dojenjem.

Ispit za stjecanje zvanja IBCLC je na razini visoko stručnog obrazovanja, a preveden je na mnogo jezika.

IBCLC se smatra „zlatnim standardom“ u radu sa dojiljama kao što je navedeno u „European Blueprint for Action“.

Jednom stečeno zvanje IBCLC se mora recertificirati svakih pet godina. Ovim se postiže da IBCLC svoje znanje prilagode aktuelnim istraživanjima.

IBCLC akreditira IBLCE „International Board of Lactation Consultant Examiners“ (Organizacija koja određuje standarde za rad s majkama i njihovim bebama. Samostalno ocjenjuje vještine IBCLC i omogućuje njihovu akreditaciju) pod nazdzorom U.S. National commission for Certifying Agencies. IBCLC rade u različitim vidovima zdravstvene zaštite uključujući bolnice, pedijatrijske ordinacije, dječije dispanzere, ordinacije porodične medicine.

Danas u svijetu ima 28 105 IBCLC savjetnica, u 102 zemlje.

U BiH djeluju dvije IBCLC.

Koordinator za IBLCE u BiH je Adisa Hotić (IBCLC).

Pripremile: Emina Majdankić i Adisa Hotić, IBCLC, Centar Fenix