Menu

 

Još interesantnog o IBCLC...

ibclc1KO JE IBCLC (INTERNATIONAL BOARD CERTIFIED LACTATION CONSULTANT)?

IBCLC je najčešće zdravstveni radnik  koji se specijalizirao/la za brigu o kliničkim aspektima dojenjaIBCLC akreditira IBLCE pod nadzorom 'U.S. National Commission for Certifying Agencies'. Ispit za sticanje zvanja IBCLC, održava se jedanput godišnje (zadnji ponedjeljak u julu) širom svijeta, a od 2009. godine se može polagati i u Hrvatskoj (Splitu) na hrvatskom jeziku. Od 2014.-te godine moguće je ispit polagati online u Sarajevu i Banja Luci.

IBCLC certifikat  se smatra "zlatnim standardom" u radu s dojiljama ("European Blueprint for Action").

ŠTA JE ILCA (INTERNATIONAL LACTATION CONSULTANT ASSOCIATION)?

ILCA je međunarodno udruženje IBCLC savjetnica za dojenje. Članovi ILCA-e mogu biti svi koji se brinu o porodicama dojilja.
Vizija ovog udruženja jest da širom svijeta postoji mreža certificiranih savjetnica  za dojenje. Misija je udruge unaprijediti struku kroz promociju, edukaciju i znanstvena istraživanja.

ILCA je nevladina udruga povezana s UNICEF-om i SZO-om. ILCA sarađuje i s brojnim drugim svjetskim organizacijama (World Health Assembly, Codex Alimentarius, Food and Agriculture Organisation, IBLCE…).
ILCA ima preko 5.700  članova iz 85  zemalja i među njima su IBCLC, primalje, medicinske sestre, liječnici, edukatori u rodilištima, nutricionisti,  javno zdravstveni radnici, mame edukatorice i drugi.
ILCA

ŠTa JE IBLCE (INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS)?

IBLCE je organizacija koja određuje standarde-i stručne i etičke- za IBCLC savjetnice u radu s majkama i njihovim bebama. IBLCE organizira ispit za buduće IBCLC savjetnice i omogućuje njihovu certifikaciju i re-licenciranje. Svaka IBCLC savjetnica treba obnoviti certifikat svakih pet godine, te na taj način IBLCE potiče stalno usavršavanje savjetnica tj. održavanja visokih standarda. Jedan od ciljeva IBLCE je potaknuti zdravstvene radnike  da prošire svoje znanje o dojenju, jer prepoznaju potrebu za stručnim znanjem o dojenju u mnogim disciplinama. IBLCE teži svijetu gdje je dojenje kulturološki i sociološki opće prihvaćeno. Misija  IBLCE jest razviti međunarodno priznatu kvalifikaciju koja će se dodjeljivati pojedincima koji demonstriraju vještinu i znanje u pružanju pomoći dojiljama širom svijeta. Od 2003. godine Adisa Hotić je IBLCE koordinator za BiH.

 

Pripremila: 
Adisa Hotić, vms, IBCLC,  Emina Majdankić, vms, IBCLC

Irena Zakarija-Grković, MD, FRACGP, IBCLC, spec. ob. med., predsjednica HUSDR