Menu

 

Svjetska Sedmica Dojenja 2014

Svjetska sedmica dojenja je najveća zajednička akcija svih grupa za unaprijeđenje dojenja, koju je 1992 godine pokrenula WABA. Ona se održava svake godine u preko 120 zemalja. U Evropi se ova sedmica obilježava u prvoj sedmici oktobra, ali u velikom dijelu svijeta se ona obiljžava u prvoj sedmici augusta. Stoga vam već sad pružamo priliku da se upoznate sa temom i ciljevima ovogodišnje sedmice dojenja.

WABA sa zadovoljstvom predstavlja moto ovogodisnje sedmice dojenja.

Dojenje: Pobjednički gol – za život!

Tema ukazuje na značaj nastavka i proširenja projekta, promocije, zaštite i podrške dojenju – u vremenu pred milenijskim razvojnim ciljeva (MDGs) i nakon toga.

Postavljeni ciljevi SSD 2014:

 1. Pružanje informacija o milenijskimm razvojnim ciljevima i o tome kako su oni povezani sa dojenjem i ishranom dojenčadi i male djece (infantandyoungchildfeeding – IYCF).
 2. Prezentacija dosadašnjeg procesa i najvećih praznina u znanju o dojenju i o IYCF.
 3. Ukazati na važnost podršci razvojnim projektima, te promovisati i zastiti dojenje kao supomoć u MDGs i kao pripremu za 2015 – u i vrijeme nakon toga
 4. Podsticanje interesovanja mlađih populacija, kako bi shvatili značenje dojenje u današnjem promjenjivom svijetu

Dobrodošli u Svjetsku Sedmicu Dojenja 2014

1990 se postavilo osam globalnih ciljeva (milenijski razvojni ciljevi) zaključeni su od strane vlada i UN-a, da će se do 2015 boriti protiv siromaštva i raditi na sveobuhvatnom podsticanju zdravstvenog i održivog razvoja. Postoje redovne vremenske kontrole kako bi se predvidjelo da li je moguće pridržavati se ciljeva. Ovogodišnja tema svjetske sedmice dojenja reaguje na slijedeću vremensku kontrolu, predstavljanje značaja proširenja i nastavka ovog projekta. Pored ovog se objašnjava važnost oglašavanja i potpore i u vremenu nakon 2015 godine, kako bi se došlo do što većeg broja ljudi u različitim starosnim skupinama.

 2014 je također godina u kojoj se održava svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dojenje je važno za zdravlje i zdravu ishranu, a ove dvije stvari su važne za sport. Znači, pustite nas sve da damo 1 do 2 gola – gol za dojenje – za život i za sport.

Gdje god da se ti nalaziš / da se Vi nalazite, može se dogoditi napredak i održati isti. Da bi se to dogodilo moraš ti, morate Vi biti pripremljeni, postavi sebi ciljeve, postavite sebi ciljeve, pridruži se grupi, pridružite se grupama i djeluj / djelujte!!!

Zaštiti, promoviši i podstiči dojenje: to je jedan osnovni cilj, koji spašava život!!!

Kako je dojenje povezano sa milenijskim razvojnim ciljevima?

Milenijski razvojni ciljevi trebaju biti dostignuti do 2015 – iduće godine! Iako se već mnogo toga uradilo, postoje još mnoge „nedovršene prilike“. Nekoliko primjera: siromaštvo je opalo, ali jedna od osam osoba na svijetu još uvijek mora gladna u krevet. Pothranjenost pogađa jednu četvrtinu djece u cijelom svijetu. Preuhranjenost, druga strana pogrešne ishrane, također je sve češća. U zadnja dva desetljeća procenat smrtnosti djece je opao za ca.40%, ali još uvijek svake godine umire skoro 7 miliona djece ispod 5 godina, najčešće od bolesti koje se mogu spriječiti. Iako je procenat smrtnosti djece do 5 godina opao, postoji opasnost da smrtnost novorođenčadi poveća smrtnost djece.

Procenat smrtnosti majki je opao od 400 u 100.000 (1990) na 210 (2010), ali manje od polovine žena rađa u povoljnim uslovima za porod. Sa zaštitom, unaprijeđenjem i potporom dojenju možeš i TI na mnoštvo načina doprinijeti svim milenijskim ciljevima. Dojenje i prilagođeno uvođenje dohrane su ključ za preživljavanje, smatra se da se tako može spasiti život 20% djece ispod 5 godina.

 1. Iskorijenjivanje ekstremnog siromaštva i ekstremne gladi: isključivo dojenje i kontinuirano dojenje do navršene druge godine daju kvalitetnu visokovrijedu energiju i hranjive tvari i mogu pomoći u spriječavanju pogrešne ishrane. Dojenje je povoljan put hranjenja djece i beba. Svako ga sebi može priuštiti i ono ne opterećuje kućni budžet toliko koliko se on opterećuje kada se djeca hrane adaptiranim mlijekom.
 2. Na cijelom svijetu dostignuti osnovno obrazovanje: Dojenje i prilagođena dohrana su temelj za spremnost učenju. Dojenje i dobra kvaliteta dohrane smanjuju rizik od podhranjenosti i tako poboljšavaju mentalni razvoj, te samim tim i učenje.
 3. Unaprijeđenje ravnopravnosti spolova i osnaživanje žena: dojenje je dobro za ravnopravnost, ono svoj djeci daje isti start u život. Većina razlika u rastu i razvoju između spolova se javljaju kada se počne uvoditi dohrana, te se tada javljaju i različite sklonosti prema određenim vrstama hrane. Dojenje je posebno pravo koje imaju žene, i zajednica bi ga trebala podržati, npr. kroz zakone o zaštiti materinstva.
 4. Smanjenje moguće smrtnosti djece: smrtnost djece bi se zasigurno mogala smanjiti za ca.13% samo kroz bolju praksu dojenja i za 6% sa poboljšanom dohranom. Uz ovo se ca.50-60% mogućih smrtnosti djece ispod 5 godina odnosi na lošu prehranu – većinom kroz lošu i pogrešnu praksu dojenja kojoj slijedi neprilagođena dohrana.
 5. Poboljšati zdravlje žena: Dojenjem se utječe na smanjeno gubljenje krvi nakon poroda, smanjenog obolijevanja od karcinoma dojke, materice i jajnika, te rijeđe pojave osteoporoze. Dojenje doprinosi produžavanju vremena između poroda, tako da oni nisu preblizu.
 6. Isključivo dojenje zajedno sa antiretroviralnom terapijom za majke i bebe može smanjiti prenos HIV-a na jako nizak nivo.
 7. Osigurati ekološku održivost: dojenjem se smanjuje korištenje mlijeka u industriji, smanjuje se upotreba lijekova, plastike i aluminija, te se smanjuje korištenje drva i goriva.
 8. Razvijanje globalne mreže za razvoj: globalna strategija ishrane dojenčadi i male djece zahtjeva prevazilaženje dosadašnje suradnje za bolje programe potpore dojenju i pravoj dohrani.

Izvor: http://worldbreastfeedingweek.org/

Prevod i obrada: Centar „Fenix“, Emina M., IBCLC ; Kornelia Vogl