Menu

 

Sa šest mjeseci

Sa šest mjeseci vaše dijete je već vrlo pokretno, okreće se sa stomaka na leđa i ponovo nazad, slobodno se prevrće. Okrećući se, ono će već ubrzo prelaziti cijelu sobu, znači već je za svoj mali uzrast dostiglo primjetnu pokretljivost. U položaju na stomaku ono ruke i noge može istovremeno dignuti u visinu i imitirati pokrete plivanja, može ispružiti obadvije ruke i pritom dignuti gornji dio tijela, ili se oslonuti na jednu ruku, a drugom dohvatati neki predmet. Sa svojim rukama počinje biti sve spretnije.
Ono pokušava da razdvaja predmete, bira sebi najdražu igračku, i ispituje je ne samo ustima, nego sve više i rukama. Takođe i spoznavanje postaje sve više diferencirano: dijete ne samo da opipava interesantne predmete, nego ih i promatra detaljnije sa svih strana. Budući da su refleksni pokreti već davno nestali, dijete sada može, ne samo da drži predmete, nego i da ih pušta iz ruku. Pri tom ono i svoje vlastito tijelo otkriva kao interesantnu pojavu i već uspijeva da svoje nožne prstiće stavi u usta.

Vid u daljinu je već dobro razvijen i ukršten pogled bi već trebalo da je prestao. Zvuci se analiziraju sve tačnije, poznati zvukovi se prepoznaju. Beba jasno okreće glavu prema pravcu dopiranja zvukova. Najkasnije na osnovu ovog fenomena možete provjeriti da li vaša beba dobro čuje. Ako ovo ne uspijeva potpuno, potreban je pregled kod pedijatra. U većoj porodici dijete razlikuje pojedince i već ima omiljene među njima, koje pak s vremena na vrijeme mijenja. Beba neprestano galami, guče, pjeva...