Menu

 

Uspješno održan seminar za babice u S. Mostu, centar ''Fenix''

U prelijepoj atmosferi Centra „Fenix“, dana 12.04. počeo je petodnevni seminar „Psihosocijalno praćenje trudnoće, poroda i materinstva“ na kojem je učestvovalo 13 babica – medicinskih sestara iz različitih dijelova BiH: Doboj, Gornji Vakuf/Uskoplje, Sarajevo, Donji Vakuf, Bugojno, Usora i Sanski Most.

Seminar je interaktivan i imao je za cilj da učesnice upozna sa osnovnim temama u organiziranju kurseva pripreme za porod, te suportivnog pristupa ženi u toku poroda, tj. značenja humanog poroda.

 

Neki od naslova koje smo obrađivali:

- Osnovni osjećaji

- Osnovne potrebe

- Tjelesne vježbe u trudnoći

- Strah od bola

- Aktivno slušanje

- Porodznačenje i shvatanje fiziološkog poroda

- Maternica i njen rad, kontrakcije/ trudovi i karakteristike

- faze poroda

- Disanje u porodu

- Uspravne pozicije pri porodu/ karakteristike, značaj i pozitivno djelovanje kretanja u porodu

- Didaktika i metodika

Po završetku seminara uručeni su certifikati.

Šta su rekle učesnice o seminaru?

Neki isječci iz evaluacije

  1. Koje je bilo najvažnije saznanje za moj posao?

Učesnice seminara su kroz ovaj odgovor istakle važnost usvajanja novih znanja i tehnika i unapređivanja već postojećih koje će prenositi dalje u svom budućem radu, zatim priliku za razmjenu iskustava i znanja sa ostalim učesnicama i predavačima, kao i usvojene nove vještine potrebne za bolu vlastitu organizaciju  i pripremu žene za porod.

2.    Koje sadržaje, teme, praktike ću pokušati integrirati u svoj rad?

Kroz sve pružene odgovore izražena je spremnost da se zahvaljujući dobijenim novim znanjima na  ovom seminaru i kroz više posvećivanja unaprijedi svoj budući rad sa primjenom slijedećih sadržaja, tehnika i praktika: ublažavanje bolova kod poroda odgovarajućim vježbama, spoznaji tijela, boljom komunikacijom,  upotrebom ulja za očuvanje međice i toplih kompomenti,  vježbama pravilnog disanja u pojedinim periodima poroda, više pažnje na  samoj psihološkoj pripremi trudnice za porod, isticanjem važnosti pravilne ishrane trudnica i dojilja, uvođenjem škole za trudnice sa novim sadržajima, itd.

Analiza evaluacije je rađena pojedinačno po svakom postavljenom pitanju i iz svega gore navedenog, kao i uvida u originalne evaluacijske upitnike, evidentna je visoka ocjena i pozitivan utisak sprovedenim seminarom za babice čime je i ispunjen cilj samog seminara

Sanski Most, april 2010

Adisa Hotić