Menu

 

Oprez sa dugotrajnom upotrebom paracetamola u trudnoći

Dugotrajnija upotreba paracetamola u trudnica može povećati rizik od ADHD

trudnicalijekoviU časopisu Američke pedijatrijske akademije pod nazovom Pediatrics objavljena je zanimljiva epidemiološka studija o povezanosti dugotrajnije upotrebe paracetamola u trudnoći i rizika od poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje (attention deficit and hyperactivity disorder - ADHD) http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/10/26/peds.2016-3840.

Paracetamol je lijek koji se koristi za snižavanje povišene tjelesne temperature i bola u trudnoći. Kratkotrajna upotreba lijekova u trudnoći ne nosi iste rizike kao i dugotrajnija upotreba. Podaci o eventualnom štetnom učinku lijekova u trudnoći su rijetko kad definitivni, zbog rijetkih studija o sigurnosti lijekova u trudnoći. Epidemiološke studije su niže u hijerarhiji dokaza u odnosu
Norveški institut za javno zdravlje proveo je veliku kohortnu studiju, u koju je bilo uključeno 114.000 djece rođeno između 1999 i 2009, od kojih je preko 2.000 imalo dijagnosticiran ADHD.

Djeca čije su majke uzimale paracetamol 29 dana i duže, imale su dvostruko povećani omjer hazarda da dijete bude dijagnosticirano sa ADHD. Ovaj omjer hazarda zadržavao se bez obzira na indikaciju za koju su majke uzimale paracetamol (povećana tjelesna temperatura ili bolna stanja). Upotreba paracetamola kraća od 8 dana nije bila povezana sa povećanom učestalošću ADHD, tako da u slučaju kratkotrajnog liječenje povećane tjelesne temperature u trudnica koristi premašuju rizik, imajući u vidu da povećana tjelesna temperatura trudnica povećava rizik od fetalne smrti.
Paracetamol prolazi placentarnu barijeru i nekoliko je mehanizama kojima bi dugotrajnija upotreba paracetamola u trudnica mogla povećati rizik od ADHD: kod beba mijenja nivoe neurotropnih faktora u mozgu, moguće inteferira sa majčinim hormonima (tireoidni i spolni) koji utiču na razvoj mozga u bebe, moguće inducira oksidativni stres koji dovodi do umiranja neurona. Zanimljivo je da je dugotrajnija uporaba paracatemola od strane očeva (u periodu prije začeća) nosila isto povećanje rizika kao i upotreba u toku trudnoće kod majki.

Izvor: http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/10/26/peds.2016-3840
Verzija prijevoda sažetka na bosanski jezik: dr. med. sci. Mersiha Mahmić-Kaknjo