Menu

 

Poziv na obuku Peer savjetnica za dojenje

Prijave za obuku peer savjetnica za dojenje su otvorene!

Centar “Fenix” iz Sanskog Mosta , uz podršku Vlade Švicarske implementira projekt

“Majka-majci, za zdravlje budućih generacija”.

Ko su peer savjetnice za dojenje

Mame savjetnice (peer ili vršnjačke savjetnice) za dojenje su volonterke koje svojim pozitivnim iskustvom dojenja i znanjem stečenim kroz obuku pružaju emocionalnu podršku i praktičnu pomoć drugim majkama u njihovim nastojanjima da doje. Majke koje u svom okruženju imaju majku savjetnicu za dojenje dokazano se češće odlučuju za dojenje i duže doje svoju djecu. Podrška "majka-majci" za dojenje je priznata i rasprostranjena praksa širom svijeta.

Informacije o obuci

Obuka traje 9 mjeseci 15.12.2017 – 31.08.2018 (okvirno). Obuka se sastoji od ukupno 76 radnih sati i podrazumijeva sljedeće:

-        četiri vikenda (raspoređena na 9 mjeseci) intenzivne obuke u prostorijama Centra “Fenix” (Sanski Most)

-        obradu preporučene literature

-        sudjelovanje u grupnom online radu

-        izrada zadaća.

Kroz obuku će biti obrađene sliedeće oblasti:

-        okvir rada peer savjetnica za dojenje i podrška dojenju

-        savjetodavni rad i komunikacija

-        fiziologija dojenja

-        efektivna podrška i pomoć oko problema i izazova kod dojenja

-        dodatne teme iz područja prirodnog poroda, zaštite dojenja i majčinstva.

Po završetku obuke polaže se ispit i stiče naziv Fenixova peer savjetnica za dojenje - Fenixova mama savjetnica za dojenje.

Uslovi za prijavu i proces odabira polaznica

Osnovni uslovi koje polaznice trebaju ispunjavati su:

  1. Vlastito iskustvo dojenja u trajanju od najmanje 12 mjeseci od čega je poželjno 6 mjeseci isključivog dojenja.
  2. Do sada pokazan interes ili aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanim za dojenje.
  3. Komuniciranje s uvažavanjem sugovornica, uvažavanje drugih ljudi i drugačijih svjetonazora.
  4. Pristup internetu putem računara (za praćenje obuke, uređivanje i slanje zadaća, kao i dodatnu komunikaciju u obuci potreban je računar).
  5. Mogućnost putovanja i spremnost dolaska u Sanski Most tokom edukacije na 4 vikend-radionice (subota i nedjelja, po 7 radnih sati svaki dan).
  6. Da Vaš posao (zaposlenje, hobi, profesija, članstvo i sl.) nije u sukobu interesa sa radom peer savjetnice za dojenje, tj. da Vaš rad ili angažman nije ni na koji način povezan sa kompanijama koje proizvode zamjenu za majčino mlijeko, flaše, dude i sl., odnosno da se ne kosi sa Međunarodnim pravilnikom reklamiranja zamjena za majčino mlijeko. Polaznice su obavezne kroz obuku i van nje informirati se o monitoringu kršenja Pravilnika o marketingu zamjena za majčino mlijeko.

Pored općih uslova, kod izbora polaznica obuku uzet ćemo u obzir entitetsku, odnosno kantonalnu zastupljenost polaznica, gdje će se prednost dati sljedećim gradovima: Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Travnik, Bihać, Mostar, Tuzla. Također, u obzir se uzima dosadašnji angažman u Facebook grupi Dojenje je In i u aktivnostima dojenja putem drugih domaćih formalnih i neformalnih grupa (isključivo onih koje poštuju Pravilnik o marketingu zamjena za majčino mlijeko).

Sve polaznice obuke dužne su poštovati Etički kodeks savjetnica za dojenje.

Za pohađanje obuke bit će odabrano 20 polaznica koje budu najbolje zadovoljavale navedene uslove.

Rad peer savjetnica za dojenje

Osnovni cilj obuke majki savjetnica za dojenje jeste osposobljavanje visoko motivisanih žena da, kroz volonterski rad, pomognu drugim majkama u ostvarenju njihovih ciljeva u dojenju.

Po završetku obuke, savjetnice se obavezuju na (najmanje) godinu dana volonterskog rada kroz ispunjavanje osnovnih obaveza peer savjetnice. Osnovne obaveze savjetnice uključuju:

-        savjetovanje na FB grupi Dojenje je In

-        savjetovanje o dojenju na ostalim grupama koje su u skladu sa radom Centra "Fenix"

-        vođenje Grupe za podršku dojenju i/ili Male škole dojenja.

Dodatno, savjetnice mogu:

-        odgovarati e-mailom na pitanja

-        sudjelovati u izradi materijala o dojenju i tekstova na portalu www.bhmama.org

-        držati predavanja o dojenju na Fenixovim i drugim događanjima

-        doprinositi u poslovima tehničke prirode a koji su vezani za podršku dojenju.

Bitne napomene

Obuka se u najvećem dijelu odvija kroz predavanja i radionice koje se održavaju u Sanskom Mostu, u prostorijama Centra "Fenix", i koje su raspoređene na četiri vikenda tokom devetomjesečne obuke. Centar “Fenix” će osigurati prenoćište, hranu i radne materijale polaznicama. Obuka ne pokriva putne troškove polaznica.

Mada je obuka besplatna za polaznice, njeno organizovanje iziskuje značajan financijski i volonterski napor, sa jasnim ciljem osposobljavanja 20 žena koje će dobrovoljno pomagati majkama da uspješno uspostave i održe dojenje. Bitno je da za obuku apliciraju samo žene koje su čvrste u odluci da završe cijelu obuku i jednogodišnji volonterski rad do kraja, i koje su svjesne i spremne da to mogu uklopiti u svoju svakodnevnicu. Prije početka edukacije sa svakom polaznicom potpisat ćemo ugovor kojim se definiraju prava i obaveze obje strane, a koji će biti dostavljen na uvid svim prijavljenim kandidatkinjama.

Mislite da je ova edukacija dobar izbor za Vas?

Ukoliko ste zagovornica dojenja, raduje Vas pomisao da ćete drugoj majci pomoći u prevazilaženju prepreka sa dojenjem, zadovoljavate gore navedene uslove pozivamo Vas da nam se pridružite i aplicirate popunjavanjem prijavnog formulara.

Prijave su otvorene od 13.11.2017. do 01.12.2017.
Za dodatna pitanja možete nam pisati na e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Radujemo se Vašim prijavama!
Centar “Fenix”
Prvomajska 51
79260 Sanski Most
037 695 031
061 790 980

www.centar-fenix.com