Menu

 

Svjetska Sedmica Dojenja 2018

svjetskasedmicadojenja2018Svjetska Sedmica Dojenja je zajednička akcija svih grupa za unaprijeđenje dojenja. Obilježava se svake godine. U Europi se ona uglavnom obilježava u 40.kalendarskoj sedmici, a u svijetu u prvoj sedmici augusta.

Moto pod kojim se obilježava ovogodišnja SSD glasi:
„Dojenje – temelj za život“!

Informisati javnost o povezanosti između dobre hrane, sigurne hrane, smanjenja siromaštva i dojenja.
Usidriti dojenje kao temelj života.

usidritidojenjePoticati saradnju/sarađivati sa pojedincima i organizacijama radi većeg utjecaja.

Pokretati akcije za poticanje dojenja kao sigurne hrane, dobre hrane i hrane koja smanjuje siromaštvo.

Mi svi igramo važnu ulogu u osiguravanju  rasta, razvoja i
opstanka djece širom svijeta!!!

Centar loga  predstavlja nuklearnu porodicu, tj.“zajedništvo u troje“  - dvoje odraslih i jedno malo dijete, sa naglaskom na značaj podrške.svjetskasedmicadojenja2018

Grane, listovi i klice predstavljaju rast i razvoj.

Linije koje se povlače od porodice u listove,

predstavljaju vezu između dojenja i ishrane,

nesigurnosti u ishrani i smanjenju siromaštva.

Prevod, priprema i obrada: Centar "Fenix" Sanski  Most, Adisa H. IBCLC, Emina M. vms bhmamalogo1 wabalogo