Menu

 

Obuka peer savjetnica za dojenje

fenixgrupamamamami

Centar "Fenix" iz Sanskog Mosta uz podršku Vlade Švicarske počeo sa projektom obuke peer savjetnica za dojenje "Majka - majci za zdravlje budućih generacija"
Tema dojenja je preduslov za generacije djece koja će odrastati u najboljim mogućim početnim okolnostima. Znanja majki i zajednice o dojenju je u našim uslovima nedovoljna, te promocija dojenja fenixmamamamipredstavlja važnu kariku za buduće roditelje. Roditelji, članovi porodica, kao i šira zajednica trebaju saznati koje su to prednosti dojenja, na koji način dojenje može biti uspješno i koja podrška majci je neophodna na tom putu.

Cilj projekta je proširiti mrežu podrške za mame dojilje i uticati na povećanje stope dojenja u našoj zemlji.
Aktivnosti projekta prije svega podrazumijevaju organiziranje i sprovođenje obuke za mame savjetnice u periodu od 9 mjeseci, na osnovu stručno i brižljivo definisanog kurikuluma, sa 76 ukupnih sati  (56 sati predavanja + 20 zadaci i vježbe). Nakon polaganja završnog ispita polaznice stiču certifikat peer savjetnice za dojenje majka- majci.

Predviđeno je 20 polaznica obuke, sa geografskog područja većih gradova u Federaciji BiH kao i RS-a. Početak obuke je planiran za decembar tekuće godine, a prije toga će se objaviti javni poziv za učešće.
Budući da je projektom predviđena besplatna obuka, polaznice će se obavezati da najmanje godinu dana djeluju volonterski i pomažui drugim mamama u svojima zajednicama, bilo kroz direktno savjetovanje ili osnivanjem i vođenjem grupa podrške dojenju (mother-support-group).

Obuku vodi Centar "Fenix" iz Sanskog Mosta sa svojim zdravstvenim stručnjakinjama i stručnjacima iz oblasti dojenja.