Menu

 

SVJETSKA SEDMICA DOJENJA 2015

ssd2015DOJENJE I ZAPOSLENOST – MOGUĆE JE!!!

Svjetska sedmica dojenja je sedmica aktivizma koju organizuje World Alliance for Brastfeeding Action (WABA) tj. Svjetska alijansa za dojenje. Ona je najveća zajednička kapanja svih organizacija koje podupiru dojenje, u ove organizacije se ubrajaju i UNICEF I SZO. Svjetska sedmica dojenja se provodi godišnje u 120 zemlje svijeta, a počela se obilježavati 1991 godine. U BiH se SSD obilježava u 40 kalendarskoj sedmici (prvoj sedmici oktobra).

Tema Svjetske sedmice dojenja 2015. o zaposlenim ženama i dojenju poziva se na kampanju Svjetske sedmice dojenja 1993. i Inicijativu za radno mjesto prilagođeno potrebama majki. Mnogo toga je postignuto u protekle 22 godine globalnog djelovanja za podršku ženama u usklađivanju dojenja s radom, posebno usvajanjem izmijenjene konvencije Međunarodne organizacije rada 183 o zaštiti majčinstva kojom su osigurana veća prava rodilja i zahvaljujući većem broju akcija u pojedinim državama za poboljšanje nacionalnih zakona i praksi. Na razini radnog okružja također je poduzeto više akcija za uspostavljanje radnih mjesta prilagođenih potrebama majki i dojenja što uključuje nagrade za poslodavce koji podržavaju dojenje te veću svijest u društvu o pravu zaposlenih žena da doje.

Deklaracija Innocenti (1990.) utvrdila je da dojenje predstavlja idealan način prehrane za dojenčad i doprinosi njihovom zdravom rastu i razvoju. Potrebno je učiniti još mnogo toga usprkos proteklih 25 godina truda, osobito u smislu četvrtog cilja deklaracije koji poziva vlasti na “...donošenje novih vrsta zakona koji će zaštiti pravo zaposlenih žena da doje i uspostavljanje načina za provođenje tih zakona.”

 

WABA poziva:

• na zajedničko djelovanje u cijelom svijetu kako bi se podržale žene u usklađivanju dojenja i rada, bez obzira na to rade li u službenom ili neslužbenom sektoru ili kod kuće

• vlade da ratificiraju i provedu zakone i propise za zaštitu majčinstva, u skladu s Konvencijom za zaštitu majčinstva Međunarodne organizacije rada

• na uključivanje ciljnih pokazatelja za dojenje u Ciljeve održivog razvoja

Za WAB-u i partnere na globalnoj, regionalnoj i državnoj razini, cilj kampanje Svjetske sedmice dojenja 2015. jeste osnažiti i podržati SVE žene, one koje rade i u službenom i neslužbenom sektoru, da na odgovarajući način usklade rad s brigom o djeci te posebno s dojenjem. (Rad definišemo u najširem obliku, od plaćenog zaposlenja, samozapošljavanja, sezonskog rada i rada na ugovor do neplaćenih kućanskih poslova i skrbi). Postoje različite strategije za podržavanje žena koje rade u vašoj državi ili zajednici, od dugotrajnih do kratkotrajnih akcija.

Zajedno možemo ostvariti rezultate!

 

Ciljevi Svjetske sedmice dojenja 2015.

1. Potaknuti podršku na više razina u svim sektorima kako bi se svim ženama omogućio rad i dojenje.

2. Promovisati akcije poslodavaca kako bi postali prilagođeni potrebama porodica/roditelja/djeteta i majki te kako bi aktivno podržali zaposlene žene i omogućili im da nastave s dojenjem

3. Informisati ljude o najnovijim pravima za zaštitu majčinstva u svijetu i podizati svijest o potrebi jačanja povezanog nacionalnog zakonodavstva i provedbe.

4. Jačati, omogućiti i predstaviti prakse koje pružaju podršku i omogućuju ženama koje rade u neslužbenom sektoru da doje.

5. Uključiti ciljne grupe, npr. sindikate, organizacije za zaštitu prava radnika, ženska udruženja i organizacije mladih u zaštitu prava žena da doje na radnom mjestu.

 

OD ČEGA SE SASTOJI PODRŠKA ???

Bez obzira na to koristite li svoje pravo da dojite ili zagovarate podršku ženama koje rade i doje, postoje tri potrebna faktora kojima se utvrđuje uspjeh: VRIJEME, PROSTOR i PODRŠKA. Sva tri faktora potrebna su ženama u svim oblicima radnog okruženja.

 

VRIJEME

1. Šest mjeseci plaćenog rodiljnog dopusta nakon porođaja za podršku isključivom dojenju. Također, prikladni plaćeni dopust prije porođaja. Ako je dopust kraći, ženama je potrebno omogućiti produženje tog razdoblja kako bi mogle biti sa svojom novorođenčadi, što se postiže kombinacijom dopusta s punom plaćom, neplaćenog dopusta i drugih oblika dopusta.

2. Dodatni plaćeni dopust za majke nedonoščadi i druge ranjive dojenčadi jer im je potrebno dodatno vrijeme za pružanje posebne skrbi i za izdajanje i davanje mlijeka djeci što će im spasiti život.

3. Jedan plaćeni odmor za dojenje ili više njih, ili pak svakodnevno smanjenje radnih sati kako bi žena mogla dojiti svoje dijete.

4. Fleksibilno radno vrijeme kako bi žene mogle dojiti i izdajati mlijeko, primjerice rasporedi s nepunim radnim vremenom, duže pauze za ručak i druge pauze, podjela posla ili slične mogućnosti.

 

PROSTOR/BLIZINA

1. Briga za dojenčad i djecu na radnom mjestu ili u blizini radnog mjesta te prevoz za majke kako bi mogle biti sa svojom djecom. Za rad na ruralnom području i sezonski rad, žene mogu koristiti mobilne centre za skrb o djeci ili podijeljenu skrb o djeci te dogovor s dojiljama u skladu s prihvaćenim običajima pojedine kulture.

2. Privatne prostorije za izdajanje i pohranjivanje majčinog mlijeka. To može biti soba za izdajanje, kut prostorije ili bilo koje sigurno mjesto na mjestu rada ili u njegovoj blizini.

3. Čisto radno okruženje u kojem nema opasnog otpada i hemikalija

 

PODRŠKA

1. Informacije o zakonima o majčinstvu i naknadama – te o odredbama o majčinstvu koje propisuje njihovo radno mjesto ili cijeli sektor – koje mogu biti povoljnije od zakona i praksi unutar države.

2. Podrška poslodavaca, uprave, nadređenih i suradnika u smislu pozitivnih stavova prema trudnoći, majčinstvu i dojenju u javnosti.

3. Informacije o ženskom zdravlju tijekom trudnoće i laktacije kako bi se bolje uskladio posao s potrebama dojenja i skrbi o djetetu.

4. Podrška radničkih i strukovnih sindikata u njihovom radnom sektoru ili većih sindikata na državnoj razini.

5. Sigurnost radnog mjesta i nediskriminacija na temelju majčinstva i dojenja

Priprema: Centar „Fenix“, Emina Majdankić, IBCLC i Adisa Hotić, IBCLC

Izvor:  http://worldbreastfeedingweek.org/

Više na:  http://worldbreastfeedingweek.org/pdf/infographic_breastfeeding.pdf