Menu

 

Tečaj I. kategorije s međunarodnim sudjelovanjem - Suvremena saznanja o laktaciji i dojenju, 07.-10. studenog i 05.-08. prosinca 2012. Medicinski fakultet u Splitu

U nastavku možete preuzeti brošuru o tečaja i Prijavnicu


Brosura (pdf, 49.66 KB)
Prijavnica (doc, 27.5 KB)